Grupper och Företag

Att utvecklas tillsammans med andra människor har många fördelar. Utöver den egna processen lär vi oss och sporras av de andra deltagarnas utvecklingssteg. Vi känner igen oss och ser sidor inom oss som är svårt att upptäcka ensam. I gruppen relaterar till varandra på ett eller annat sätt, det ger oss möjlighet att öva på varandra det vi vill förändra i livet utanför gruppen. Vi skapar en trygg miljö där vi kan använda varandra som speglar, bollplank, sparring partner och utmanare. Att växa och utvecklas kan ibland vara en ensam resa och många gånger känns det som att man simmar mot strömmen. I gruppen kan vi få det stöd vi behöver för att våga gå vår egen väg. Vare sig gruppdeltagarna känner varandra från början eller inte, skapas det oftast en djup acceptans och gemenskap under utvecklingsresan.

Livscoaching

Livscoaching

Coaching & Meditation är en utvecklande process för dig som har börjat lära känna dig själv på ett djupare plan. Du har kanske deltagit på kurser i personlig utveckling och självkännedom eller på annat sätt skaffad dig insikter och lärdomar om ditt inre. I en kärleksfull och stödjande miljö, tillsammans med likasinnade, får du möjlighet att fortsätta öppna upp för din inre rikedom och omsätta din längtan i ditt dagliga liv. Läs mer här

Coachande Ledarskap

Coachande Ledarskap

I samarbete med Mia Lehndal på Coachcom genomför jag företagsinterna 3-dagars utbildningar i coachande ledarskap samt en 3 dagars fördjupningskurs. Läs mer om Coachande ledarskap Kursen finns även i formen Coachande samtal för grupper som inte har personalansvar men möter människor i sitt dagliga arbete. Tillsammans skapar dessa kurser en coachande kultur som gör att alla medarbetere växer och tar ansvar för sin egen utveckling.

Coaching for Life at Work

Mer information kommer inom kort.

Skräddarsydd för Företag

När människor i en organisation mår bra, är trygga i sig själva och med varandra så mår också företaget bra. Jag ger stöd som coach och inspiratör genom personal- och ledarutveckling och kan även erbjuda upplevelsebaserad ledarskapsträning. Vare sig det gäller en föreläsning eller längre utvecklingsprocesser för grupper och individuella, anpassas stödet till företagets behov.

Coachprocessen erbjuder ledare och medarbetare en möjlighet till ökade insikter om sig själva, ökad kreativitet och bättre förmåga att ta ansvar. Den lämpar sig mycket väl som ett led inom ledar- och personalutveckling. I en målfokuserad process fokuserar den coachade på det väsentliga i sitt liv och sitt arbete samtidigt som han eller hon genomgår en djupgående utvecklingsresa som resulterar i ökad självkännedom. Läs mer här

Skräddarsydd för företag och organisationer

När människor i en organisation mår bra, är trygga i sig själva och med varandra så mår också företaget bra. Jag ger stöd som coach och inspiratör genom personal- och ledarutveckling och kan även erbjuda upplevelsebaserad ledarskapsträning. Vare sig det gäller en föreläsning eller längre utvecklingsprocesser för grupper och individuella, anpassas stödet till företagets behov.

Exempel på tjänster för företag är:
 1. Coachande ledarskap
 2. Individuella Coach Processen för arbetslivet
 3. Coaching for life – at work Mentorstöd
 4. Skräddarsydd ledar- och medarbetarutveckling
 5. Möta människor i kris
 6. Stresshantering
 7. Inspirationsseminarier
Vi börjar alltid med en kort inventering av nuläget och era behov för att kunna anpassa erbjudandet om våra tjänster till er specifika situation.

Välkommen att kontakta mig för ett första möte.

”Problems cannot be solved at the level of thinking that created them.” ~ Albert Einstein

Inspirationsseminarier

Inspirationsseminarier

Under årens lopp har jag samlat på mig en del insikter, erfarenheter och verktyg som jag gärna delar med mig. För grupper, företag eller organisationer erbjuder jag kortare seminarier där jag vill inspirera, beröra och ge tillfälle att stanna upp och kanske prova något nytt. Föredrag varvas med upplevelsebaserade övningar.

Exempel på tema för inspirationsseminarier är:
 1. Anding & livsenergi
 2. Aktiva meditationer- en väg inåt
 3. Sanna möten i livet och på arbetsplatsen
 4. Kommunikation från hjärtat
 5. Coaching – ett förhållningssätt
 6. I nöd och lust – att växa i en relation
För mer information kontakta mig

”Let the beauty we love be what we do. There are hundreds of ways to kneel and kiss the ground.” ~ Rumi

Oss Kvinnor Emellan

Oss kvinnor emellan

“Män och kvinnor kan inte förstå varandra till 100%”. Denna lärdom har förenklad mitt liv med det motsatta könet betydligt. Jag har börjat acceptera att maken inte kan förstå mig till fullo och slipper spilla mer energi på det taomöjliga uppdrag. Energi som jag istället kan lägga på att utforska och främja mötet med kvinnor.

Min erfarenhet är att många av dagens kvinnor i våra regioner inte är vana vid att möta och stödja varandra. Vi lever i en värld så styrd av manliga aspekter att vi har tappat kontakten med vår feminina essens. Jag är övertygad om att vi har så mycket mer inom oss än vi har tillgång till och att det finns en djup längtan hos många kvinnor till att komma hem till sig själv.

Inspirerad av Chameli Ardagh, en spirituell vägledare för många kvinnor, och initiativtagare och VD till The Awakening Women Institut, erbjuder jag en grupp för kvinnor som vill möta sig själv tillsammans med andra kvinnor.

Som bas i vårt arbete använder vi Chamelis serie “A journey to the awakened feminine” - som inkluderar videoklasser, verktyg, guidade meditationer, rörelse och sharing.

Här är Chamelis egna ord om hennes arbete med och för kvinnors uppvaknande:

“My deepest desire in life is to support women gain access to their own powerful vitality, joy, and full expression of their deepest truths and passions. This series is an accumulation of years of exploration and tried and trued practices that I've personally witnessed women fully blossoming into their full power.”

Intresserad och nyfiken? Maila din intresseanmälan.
Så fort vi är tillräckligt många intresserade startar vi nästa grupp.

Väl mött vackra kvinna!

Karin

Företag och Organisationer

När människor i en organisation mår bra, är trygga i sig själva och med varandra så mår också företaget bra. En bra arbetsplats skapas av ledare och medarbetare som är medveten om sina behov och gränser och vågar vara tydliga och autentiska i sin kommunikation. Medvetenhet är djupare än kunskap, det är en vetskap som genomsyrar hela din varelse. När du är trygg i dig så är du trygg med din vetskap om vem du är, vad du vill och hur du vill ha det. När medvetenhet får råda leder det till att människorna känner sig fria, att kreativiteten flödar, att alla är delaktiga, utvecklas och tar ansvar.